Kleiveland Musikk og Media

Media

Kleiveland Musikk og Media utviklar nettsider i mange samanhengar, men har spesialisert seg på kyrkjer, bedehus og mindre / middels store bedrifter. Dei fleste sidene vert utvikla i Exodus, eit eigenutvikla rammeverk bygd på Drupal. Klikk på biletet til høgre for å sjå døme på nettsider utvikla av Kleiveland Musikk og Media.

Er du på jakt etter webhotell kan eg absolutt anbefala Hostgator

Musikk

Kleiveland Musikk og Media utfører forskjellige tenester innan musikk og lyd. Eg har lang erfaring i akkopagnement på piano / tangentar til kor, solistar og allsong. Eg spelar også saksofon, og tar gjerne oppdrag i samband med gravferd, bryllaup og høgtidsdagar.

Kleiveland Musikk og Media tar også enkle til middels lydjobbar. Eit lett og transportabelt lydanlegg med mikrofonar, miksar, monitorar, høgtalarar og kablar kan leigast med eller utan lydteknikar.

© Kleiveland Musikk og Media | Org. nr.: 892 122 822 MVA | Tlf: 959 18 481